Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

·         Laptopservices

.         Leidijk 3

·         7676 SM Westerhaar-vriezenveensewijk

·         06-43895139

·         KVK: 64036170

1. Algemeen

·         1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Laptopservices en op alle met afnemer gesloten overeenkomsten.

·         1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.

·         1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel webwinkel als alle "papieren" informatie bedoeld.

2. Bestellen

·         2.1 Bestellingen kunnen via de website van Laptopservices worden geplaatst.

·         2.2 Laptopservices heeft een fysieke winkel waar u de onze producten kunt bekijken en kopen.

3. Prijzen

·         3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

·         3.2 Alle totaalprijzen op nieuwe producten zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, incl. kosten van vervoer en verzending. Op 2ehands goederen geld het 0 procent btw tarief (zgn. Marge goederen)

·         3.3 Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

·         3.4 Aangegeven prijzen voor reparaties zijn indicatief. De uiteindelijke prijs kan afwijken.

·         3.5 Er zit geen verschil in de prijzen op onze website en in onze winkel of marktplaats.

4. Levering

·         4.1 Uw bestelling word op het door u opgegeven adres geleverd. Verzending loopt meestal via PostNL in opdracht van Laptopservices. Laptopservices behoud ten alle tijden het recht om een andere vervoerder te gebruiken.

·         4.2 Laptopservices heeft geen verborgen kosten. Alle kosten vind u in het bestelproces.

·         4.3 De verzendkosten kunt u terugvinden op de pagina Verzenden en retourneren.

·         4.4 Aangegeven levertijden proberen wij zo actueel mogelijk te houden, maar zijn ten aller tijden indicatief.

·         4.5 Laptopservices zal er alles aan te doen de bestelling binnen 5 dagen leveren. Bij vertraging van de levering ontvangt u van Laptopservices bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.

·         4.6 Transportschade dient binnen 72 uur na ontvangst te worden gemeld. Wanneer een melding na 72 uur word gedaan is Laptopservices niet aansprakelijk.

·         4.7 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.

·         4.8 Laptopservices mag een compatible product toesturen, deze mag van een andere fabrikant zijn, en ligt afwijkende specificaties hebben.

5. Betaling

·         5.1 Laptopservices maakt gebruik van een Payment Service Provider (PSP). Via deze PSP bieden wij meerdere betaalopties aan, waaronder iDeal, creditcard (Visa/Mastercard) en MrCash.

·         5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.

·         5.3 Geregistreerde resellers kunnen bij Laptopservices op rekening kopen, de betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Laptopservices behoud ten alle tijden het recht om dit te weigeren.

·         5.4 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

·         5.5 Bij uitblijven van betaling gaat Laptopservices over naar een gerechtelijke incassoprocedure. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

6. Eigendomsvoorbehoud

·         6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Laptopservices totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

·         6.2 Laptopservices is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Laptopservices zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourneren voor particulieren

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe versie van de wet "kopen op afstand" van kracht. Dankzij deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat.

·         7.1 Bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden aangemeld voor retour (zie verzenden en retouren)

·         7.2 Retouren kunnen worden aangemeld via de website van Laptopservices

·         7.3 Laptopservices dient de retourzending goed te keuren

·         7.4 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen worden geweigerd.

·         7.5 Wanneer u een defect product heeft ontvangen zijn de kosten van de retourzending voor Laptopservices

·         7.6 U mag een product uitproberen zoals u dit in de winkel zou doen

·         7.7 Producten dienen ongebruikt, compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd

·         7.8 Retourzendingen zijn voor het risico van de klant. Vraag altijd een verzendbevestiging bij het postkantoor.

·         7.9 Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na melding te zijn ontvangen door Laptopservices

·         7.10 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

·         7.11 Wanneer de retourzending door Laptopservices is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

·         7.12 De zichttermijn vervalt wanneer u:
- Laptops:  wanneer u software installeert of er persoonlijke data op de laptop zet
- De staat van een product anders is als dat Laptopservices deze naar u heeft verzonden

- De garantie verzegeling van laptopservices is verbroken.

·         7.13 Eventueel betaalde transactiekosten worden niet gecrediteerd.

8. Retourneren voor bedrijven

·         8.1 De Wet koop op afstand is niet geldig voor bedrijven

·         8.2 Bedrijven maken alleen aanspraak op creditering wanneer Laptopservices een onjuist of defect product heeft geleverd

·         8.3 Defecten dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst bij Laptopservices te zijn gemeld

·         8.4 Wanneer de retourzending door Laptopservices is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

9. Garantie

·         9.1 Laptopservices garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, minimaal 1 maand op gebruikte producten en 6 maanden op nieuwe producten na factuurdatum.

·         9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien: 
- De datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 
- Sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing; 
- Sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 
- Laptopservices niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. 
- U zelf aanpassingen heeft gedaan / laten doen aan het door Laptopservices geleverde product

·         9.3 Op nieuwe accu's en batterijen zit 3 maanden garantie. Op gebruikte accu's en batterijen zit geen garantie. (ook niet bij het kopen van een gebruikte laptop)

·         9.4 Besteld u onderdelen bij Laptopservices, en meld u deze aan als defect? Het betreffende onderdeel zal na ontvangst door ons worden gecontroleerd. Blijkt het betreffende onderdeel volgens opgave te functioneren dan brengt Laptopservices € 17,50 en de kosten van de retourzending in rekening.

·         9.5 Garantie is altijd op basis van carry-in, u dient zelf zorg te dragen voor het vervoer van en naar Laptopservices.

10. Aansprakelijkheid

·         10.1 De aansprakelijkheid van Laptopservices met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

·         10.2 Laptopservices is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, zetfouten,typefouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

·         10.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Laptopservices.

·         10.4 Laptopservices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die mogelijk zijn ontstaan na het gebruik van een product, met uitzondering van de hierboven genoemde condities.

·         10.5 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Laptopservices nimmer aansprakelijk.

11. Geldigheid Voorwaarden

·         11.1 Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.

Verzending van uw bestelling

·         - Tijdens het bestelproces kunt u aangeven of u het product wilt laten verzenden of afhalen in Groenlo

·         - Laptopservices verstuurd normaliter via PostNL, maar behoud het recht om een andere vervoerder te kiezen

·         - Aangegeven levertijden zijn indicatief

·         - Bestellingen zullen worden verzonden naar het door u aangegeven leveradres

·         - U krijgt van ons een track& trace nummer van uw pakket waarmee u de levering van uw pakket kunt volgen

Verzendkosten

·         Voor bestellingen die tussen de 0 en 30 kilo binnen Nederland: €2,95

·         Voor bestellingen die tussen de 0 en 30 kilo naar België bedragen: €8,50

·         Voor bestellingen boven de 30 kilo gelden afwijkende tarieven, welke u kunt opvragen bij Laptopservices

·         Verzendkosten die op de website anders zijn aangegeven: daarvoor geldt het  aangegeven tarief.

Retourneren van uw bestelling

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe versie van de wet "kopen op afstand" van kracht. Dankzij deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat.

·         - Bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden aangemeld voor retour

·         - Retouren kunnen worden aangemeld via de website van Laptopservices

·         - Laptopservices dient de retourzending goed te keuren

·         - De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen worden geweigerd.

·         - Wanneer u een defect product heeft ontvangen zijn de kosten van de retourzending voor Laptopservices

·         - U mag een product uitproberen zoals u dit in de winkel zou doen

·         - Producten dienen ongebruikt, compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd

·         - Retourzendingen zijn voor het risico van de klant. Vraag altijd een verzendbevestiging bij het postkantoor.

·         - Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na melding te zijn ontvangen door Laptopservices

·         - Van het retourrecht zijn uitgesloten:
   - Batterijen / Accu's
   - Geheugenkaartjes

   - harddisks en ssd’s
   - Op aanvraag bestelde artikelen
   - Op maat / aangepaste artikelen

·         - Wanneer de retourzending door Laptopservices is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

·         - De zichttermijn vervalt wanneer u:
  - Laptops wanneer u software installeert of er persoonlijke data op de laptop zet

12. Klachtenregeling

  1. Laptopservices beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij laptopservices, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij laptopservices ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door laptopservices binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Laptopservices. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel laptopservices als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van laptopservices niet op, tenzij laptopservices schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door laptopservices, zal laptopservices naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

13 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen laptopservices en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Bij Laptopservices heeft u de volgende betaalmethodes:
iDeal, voor geregistreerde resellers achteraf betalen.

iDeal

iDeal is de meest gebruikte betaalmethode voor webwinkels in Nederland.
Er zijn geen transactiekosten van toepassing voor iDeal.

Paypal

betaling kunnen ook via paypal lopen. vraag om meer info.

2% toeslag op het aankoopbedrag !

Voor resellers:

Voor geregistreerde resellers is het mogelijk om na een eenmalige credietcheck op rekening te kopen.

 

 

Bedrijfsgegevens

· Laptopservices

. Oude Klaverdijk 7

· 7142 HC Groenlo

· 06-43895139

· KVK: 64036170

1. Algemeen

· 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Laptopservices en op alle met afnemer gesloten overeenkomsten.

· 1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.

· 1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel webwinkel als alle "papieren" informatie bedoeld.

2. Bestellen

· 2.1 Bestellingen kunnen via de website van Laptopservices worden geplaatst.

· 2.2 Bestellingen kunnen alleen gedaan worden door inwoners van Nederland, Duitsland en Belgie.

· 2.3 Laptopservices heeft een fysieke winkel waar u de onze producten kunt bekijken en kopen.

3. Prijzen

· 3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

· 3.2 Alle totaalprijzen op nieuwe producten zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, incl. kosten van vervoer en verzending. Op 2ehands goederen geld het 0 procent btw tarief (zgn. Marge goederen)

· 3.3 Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

· 3.4 Aangegeven prijzen voor reparaties zijn indicatief. De uiteindelijke prijs kan afwijken.

· 3.5 Er zit geen verschil in de prijzen op onze website en in onze winkel of marktplaats.

4. Levering

· 4.1 Uw bestelling word op het door u opgegeven adres geleverd. Verzending loopt meestal via PostNL in opdracht van Laptopservices. Laptopservices behoud ten alle tijden het recht om een andere vervoerder te gebruiken.

· 4.2 Laptopservices heeft geen verborgen kosten. Alle kosten vind u in het bestelproces.

· 4.3 De verzendkosten kunt u terugvinden op de pagina Verzenden en retourneren.

· 4.4 Aangegeven levertijden proberen wij zo actueel mogelijk te houden, maar zijn ten aller tijden indicatief.

· 4.5 Laptopservices zal er alles aan te doen de bestelling binnen 5 dagen leveren. Bij vertraging van de levering ontvangt u van Laptopservices bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.

· 4.6 Transportschade dient binnen 72 uur na ontvangst te worden gemeld. Wanneer een melding na 72 uur word gedaan is Laptopservices niet aansprakelijk.

· 4.7 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.

· 4.8 Laptopservices mag een compatible product toesturen, deze mag van een andere fabrikant zijn, en ligt afwijkende specificaties hebben.

5. Betaling

· 5.1 Laptopservices maakt gebruik van een Payment Service Provider (PSP). Via deze PSP bieden wij meerdere betaalopties aan, waaronder iDeal, creditcard (Visa/Mastercard) en MrCash.

· 5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.

· 5.3 Geregistreerde resellers kunnen bij Laptopservices op rekening kopen, de betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Laptopservices behoud ten alle tijden het recht om dit te weigeren.

· 5.4 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

· 5.5 Bij uitblijven van betaling gaat Laptopservices over naar een gerechtelijke incassoprocedure. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

6. Eigendomsvoorbehoud

· 6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Laptopservices totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

· 6.2 Laptopservices is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Laptopservices zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourneren voor particulieren

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe versie van de wet "kopen op afstand" van kracht. Dankzij deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat.

· 7.1 Bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden aangemeld voor retour (zie verzenden en retouren)

· 7.2 Retouren kunnen worden aangemeld via de website van Laptopservices

· 7.3 Laptopservices dient de retourzending goed te keuren

· 7.4 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen worden geweigerd.

· 7.5 Wanneer u een defect product heeft ontvangen zijn de kosten van de retourzending voor Laptopservices

· 7.6 U mag een product uitproberen zoals u dit in de winkel zou doen

· 7.7 Producten dienen ongebruikt, compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd

· 7.8 Retourzendingen zijn voor het risico van de klant. Vraag altijd een verzendbevestiging bij het postkantoor.

· 7.9 Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na melding te zijn ontvangen door Laptopservices

· 7.10 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

· 7.11 Wanneer de retourzending door Laptopservices is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

· 7.12 De zichttermijn vervalt wanneer u:
- Laptops: wanneer u software installeert of er persoonlijke data op de laptop zet
- De staat van een product anders is als dat Laptopservices deze naar u heeft verzonden

- De garantie verzegeling van laptopservices is verbroken.

· 7.13 Eventueel betaalde transactiekosten worden niet gecrediteerd.

8. Retourneren voor bedrijven

· 8.1 De Wet koop op afstand is niet geldig voor bedrijven

· 8.2 Bedrijven maken alleen aanspraak op creditering wanneer Laptopservices een onjuist of defect product heeft geleverd

· 8.3 Defecten dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst bij Laptopservices te zijn gemeld

· 8.4 Wanneer de retourzending door Laptopservices is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

9. Garantie

· 9.1 Laptopservices garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, minimaal 1 maand op gebruikte producten en 6 maanden op nieuwe producten na factuurdatum.

· 9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:
- De datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- Sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;
- Sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
- Laptopservices niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
- U zelf aanpassingen heeft gedaan / laten doen aan het door Laptopservices geleverde product

· 9.3 Op nieuwe accu`s en batterijen zit 3 maanden garantie. Op gebruikte accu`s en batterijen zit geen garantie. (ook niet bij het kopen van een gebruikte laptop)

· 9.4 Besteld u onderdelen bij Laptopservices, en meld u deze aan als defect? Het betreffende onderdeel zal na ontvangst door ons worden gecontroleerd. Blijkt het betreffende onderdeel volgens opgave te functioneren dan brengt Laptopservices € 17,50 en de kosten van de retourzending in rekening.

· 9.5 Garantie is altijd op basis van carry-in, u dient zelf zorg te dragen voor het vervoer van en naar Laptopservices.

10. Aansprakelijkheid

· 10.1 De aansprakelijkheid van Laptopservices met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

· 10.2 Laptopservices is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, zetfouten,typefouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

· 10.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Laptopservices.

· 10.4 Laptopservices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die mogelijk zijn ontstaan na het gebruik van een product, met uitzondering van de hierboven genoemde condities.

· 10.5 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Laptopservices nimmer aansprakelijk.

11. Geldigheid Voorwaarden

· 11.1 Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.

Verzending van uw bestelling

· - Tijdens het bestelproces kunt u aangeven of u het product wilt laten verzenden of afhalen in Groenlo

· - Laptopservices verstuurd normaliter via PostNL, maar behoud het recht om een andere vervoerder te kiezen

· - Aangegeven levertijden zijn indicatief

· - Bestellingen zullen worden verzonden naar het door u aangegeven leveradres

· - U krijgt van ons een track& trace nummer van uw pakket waarmee u de levering van uw pakket kunt volgen

Verzendkosten

· Voor bestellingen die tussen de 0 en 30 kilo binnen Nederland: €2,95

· Voor bestellingen die tussen de 0 en 30 kilo naar België bedragen: €8,50

· Voor bestellingen boven de 30 kilo gelden afwijkende tarieven, welke u kunt opvragen bij Laptopservices

· Verzendkosten die op de website anders zijn aangegeven: daarvoor geldt het aangegeven tarief.

Retourneren van uw bestelling

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe versie van de wet "kopen op afstand" van kracht. Dankzij deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat.

· - Bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden aangemeld voor retour

· - Retouren kunnen worden aangemeld via de website van Laptopservices

· - Laptopservices dient de retourzending goed te keuren

· - De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen worden geweigerd.

· - Wanneer u een defect product heeft ontvangen zijn de kosten van de retourzending voor Laptopservices

· - U mag een product uitproberen zoals u dit in de winkel zou doen

· - Producten dienen ongebruikt, compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd

· - Retourzendingen zijn voor het risico van de klant. Vraag altijd een verzendbevestiging bij het postkantoor.

· - Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na melding te zijn ontvangen door Laptopservices

· - Van het retourrecht zijn uitgesloten:
- Batterijen / Accu`s
- Geheugenkaartjes

- harddisks en ssd’s
- Op aanvraag bestelde artikelen
- Op maat / aangepaste artikelen

· - Wanneer de retourzending door Laptopservices is geaccepteerd, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen worden geretourneerd.

· - De zichttermijn vervalt wanneer u:
- Laptops wanneer u software installeert of er persoonlijke data op de laptop zet

12. Klachtenregeling

Laptopservices beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij laptopservices, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij laptopservices ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door laptopservices binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Laptopservices. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel laptopservices als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van laptopservices niet op, tenzij laptopservices schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door laptopservices, zal laptopservices naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen laptopservices en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Bij Laptopservices heeft u de volgende betaalmethodes:
iDeal, voor geregistreerde resellers achteraf betalen.

iDeal
iDeal is de meest gebruikte betaalmethode voor webwinkels in Nederland.
Er zijn geen transactiekosten van toepassing voor iDeal.

Paypal
betaling kunnen ook via paypal lopen. vraag om meer info.

2% toeslag op het aankoopbedrag !

Voor resellers:
Voor geregistreerde resellers is het mogelijk om na een eenmalige credietcheck op rekening te kopen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

WEBWINKEL KEURMERK

Deze webwinkel is SSL beveiligd (HTTPS)

Al uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden !

© 2016 - 2022 LAPTOPSERVICES | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel